T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) IGC Türkiye 2018'i destekleme kararı aldı

  • 12 Feb 2018
  • by Eren Gunuc
  • 0 Yorumlar

T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, IGC Türkiye 2018, 3. Uluslararası Jeotermal Enerji Kongre ve Sergisi'ni destekleme kararı aldı. 

IGC Türkiye 2018 bu sene Dünya Bankası'nın ortak ev sahipliği, JESDER Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği, JKBB T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve TJD Türkiye Jeotermal Derneği'nin ortak iş birliği ile 14-15 Mart 2018 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel'de yapılacak.

TYDTA Hakkında 

T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ( TYDTA), Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluştur. Doğrudan Başbakana bağlı olarak faaliyet gösteren TYDTA, Türkiye'nin ekonomik kalkınması için gereksinim duyulan yatırımları teşvik etmekle görevlidir. Bu amaçla TYDTA; teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek bu yatırımlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip ederek hızlandırmaktadır.

Dünya genelinde pek çok ülkede faaliyet gösteren TYDTA; ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Fransa, İspanya, Japonya, Kanada ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yerleşik yerel danışman ağıyla yatırımcılara hizmet sunmaktadır. TYDTA, yatırımcıları “tek durak ofis” yaklaşımıyla karşılamakta, geniş hizmet yelpazesi ile yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarından en yüksek düzeyde verim sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. TYDTA'nın uzman kadrosu yatırımcılara İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince, Japonca, İtalyanca ve İspanyolca dâhil pek çok dilde hizmet sunmaktadır.

Yatırımcılarla yapılan görüşmelerde gizlilik esasını en önemli ilkelerinden biri olarak belirleyen TYDTA, bir kamu kurumu olmakla beraber yatırımcılara özel sektör yaklaşımı ile hizmet sunmaktadır. TYDTA’nın sunduğu başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:

Danışmanlık Hizmetleri

TYDTA, danışmanlık hizmetleri kapsamında küresel yatırımcıların Türkiye pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olmak için yatırımlarla ilgili yürürlüğe giren en güncel mevzuat hakkında bilgi sunmanın yanı sıra şirket kuruluşu, sektörler özelinde ve genel makroekonomik veriler, devlet teşvikleri, işletme maliyetleri ve vergilendirme gibi konulardaki bilgileri yatırımcılara temin etmekte, yatırımcılara yönelik detaylı sektörel analizler ve raporlar yayımlamaktadır.

Koordinasyon Hizmetleri

Türkiye'ye yeni gelen ve Türkiye’de hâlihazırda faaliyet göstermekte olan yatırımcılara TYDTA tarafından sunulan temel hizmetlerden biri de kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dernekleri ve üniversiteler, hizmet sağlayıcıları ile sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlarla olan ilişkilerin koordinasyonudur. Kamu kurumları, özel sektör ve yatırımcı arasında bir köprü işlevi gören TYDTA, gerek şirketler arasında gerekse şirketlerle kamu kurumları arasında gerekli toplantıların düzenlenmesinde kilit rol oynamaktadır. TYDTA, yatırımcıların Türkiye'ye girişlerinde sorun yaşamamaları için ilgili yatırım projesi ve yatırımcının ihtiyaçları doğrultusunda potansiyel tedarikçiler, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarıyla ilk bağlantı ve görüşmelerin gerçekleştirilmesinde destek hizmeti sunmaktadır.

Yatırım Destek Hizmetleri

TYDTA'nın sorumluluk alanına giren projeler için sunduğu hizmetler arasında yatırımcıların bürokratik süreçler ve prosedürler hakkında bilgilendirilmesi ve yatırım süreçlerinin tüm aşamalarının takip edilmesi de yer almaktadır. Şirket kuruluşu, çalışma ve oturma izinlerinin alınması, teşvik başvuruları, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçleri ve yatırımla ilgili diğer izin ve ruhsatlara ilişkin başvurular TYDTA tarafından kamu kurumları nezdinde takip edilmektedir. Tüm bu süreçlerde yatırımcı için bürokratik prosedürlerin  kolaylaştırılması ve hızlandırılması  hedeflenmekte, sonuç odaklı bir yaklaşımla yatırımcıya destek olunmaktadır.

Arazi Bulma Desteği

TYDTA’nın arazi ekibi, yatırıma uygun sahaların araştırılmasının yanı sıra arazi edinimi, elektrik bağlantısı, doğal gaz, su temini ve diğer altyapı hizmetine ilişkin maliyetler hakkında gerekli bilgileri yatırımcıya sunmaktadır. TYDTA'nın arazi desteği, masa başı araştırmalar ile sınırlı olmayıp yatırımcılar ile arazi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, altyapı çalışmalarının takip edilmesi, saha geliştirme çalışmalarının koordine edilmesi ve fizibilite açısından araziyle ilgili tüm veri ve bilgilerin toplanmasını da içermektedir.

Yatırım Heyeti Ziyaretleri

TYDTA, yatırımcılara Türkiye ziyaretlerinde lojistik destek sunmaktadır. TYDTA, yalnızca iş dünyası ve resmi kurumlar ile toplantılar düzenlemekle kalmayıp aynı zamanda yatırımcıların ülkemize yapacakları seyahatleri organize ederek bu ziyaretlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. TYDTA, yatırımcılara konaklama için uygun yerin bulunmasına yardımcı olmakta, ayrıca konaklama ve toplantı yerleri arasında ulaştırma hizmeti de sağlamaktadır.

Proje Lansman Hizmetleri

TYDTA, Türkiye'de yatırım yapmaya karar veren yatırımcılara proje lansman hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında, ilgili yatırıma ilişkin basın bültenlerinin hazırlanması ve dağıtılması, temel atma ve açılış törenlerinin organize edilmesi ve yatırımın lansmanı için ilgili diğer halka ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi yer almaktadır.

Ortak Bulma Desteği

Uluslararası doğrudan yatırımlar söz konusu olduğunda, uluslararası ve yerli şirketler arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri her iki taraf için de oldukça faydalı olabilmektedir. TYDTA, çok uluslu şirketlere ve Türk şirketlere olası ortak girişimler, birleşme-satın almalar ve Türkiye'de gerçekleştirilecek projeler için uygun ortaklar bulunması konularında destek olmaktadır.

Yatırım Sonrası Hizmetler

TYDTA, projeleri tamamlandıktan sonra yatırımcılarla iletişimde kalmaya devam etmekte ve projenin devam eden yaşam döngüsündeki her aşamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yatırımcılarla düzenli olarak temasa geçmektedir. Yatırımcının Türkiye’deki yatırımıyla ilgili çözüm bekleyen herhangi bir durumla karşılaşması halinde, TYDTA devlet ile yatırımcı arasında aracılık yapılması, genişleme yatırımlarının destek hizmetlerinden faydalandırılması, yatırım ortamıyla ilgili çalıştay ve araştırmaların gerçekleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yeni öneriler geliştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.

Web sayfası: www.invest.gov.tr