IGC Türkiye 2018 - Dünya Bankası & TKB Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması Sunumu

 • 27 Jan 2018
 • by Eren Gunuc
 • 0 Yorumlar

 

Dünya Bankası ortak ev sahipliği ve JESDER'in desteği ile 14-15 Mart 2018 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel‘de yapılacak IGC Türkiye 2018 Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Sergisi kapsamında katılımcılarımızı harika bir jeotermal enerji finans ve yatırım çalıştayı bekliyor.

Dünya Bankası kaynaklı Jeotermal Geliştirme Projesi çerçevesinde özel sektörün jeotermale yatırımının artırılması amacıyla Türkiye Kalkınma Bankası’na 39,8 milyon ABD Dolar hibe kullandırılacaktır. Bu tutarın 1,8 milyon ABD Doları, Risk Paylaşım Mekanizmasının (RPM) Türkiye Kalkınma Bankası’nda kurulması ve işleyişiyle ilgili RPM Danışmanlığı ve gerekli diğer teknik danışmanlık hizmetlerinin temin edilmesi için, 38 milyon ABD Dolarıise yatırımcılar tarafından yapılan ilk evre sondaj faaliyetleri çerçevesindeki riskin paylaşılması için kullanılacaktır.

Bu kapsamda Risk Paylaşım Mekanizması kurulmuş olup RPM danışmanının tutulması için çalışmalara başlanmış,  firmaların Şubat 2018’de programa başvurularının başlayabileceği öngörülmektedir.

IGC Türkiye 2018'de Dünya Bankası çalıştayı ile Türkiye Kalkınma Bankası Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması sunulacak, yatırımcılar ve sektör RSM Mekanizması hakkında bilgilendirilecektir.
Proje çerçevesinde:

 • Risk Paylaşım Mekanizması (RPM) 5 yıllık sürede uygulanacaktır. Bu süre kaynağın bitme durumuna göre uzatılıp kısaltılabilecektir.
 • En az 18 aylık geçerli bir arama lisansına sahip olan kamu veya özel yatırımcılar RPM’na başvuruda bulunabilecektir.
 • Her bir yatırımcı ile maksimum 5 kuyu için RPM’dan yararlanmak üzere anlaşma imzalanacaktır. İki başarısız kuyu anlaşmayı bitirecektir.
 • Yatırımcılar, başarılı olarak sınıflandırılan yatırımlarda kuyu başına toplam yatırım tutarının birinci, ikinci ve üçüncü kuyularda %10’unu; dördüncü ve beşinci kuyularda %25’ini “başarı primi” olarak RPM’na ödeyecektir. Başarı primi için başlangıçta teminat mektubu alınacaktır.
 • Yatırımcıların proje kapsamında açtığı kuyu; başarısız olursa toplam yatırım harcamasının Aydın, Denizli ve Manisa il sınırları içinde %40’ı, Türkiye’nin diğer bölgelerinde %60’ı oranında 4 milyon ABD Doları geçmeyecek şekilde RPM’dan yatırımcıya ödeme yapılacaktır.
 • Elektrik üretimi için açılan kuyularda CO2 emisyon oranının 583 g/kwh üzerinde olması durumunda;
  • kuyu başarısız ise anlaşma sona erer.
  • Kuyu başarılı ise program durdurulur ek süre verilerek sürenin sonunda CO2 azalımına yönelik plan sunulması beklenilir. Plan olmazsa anlaşma sona erer. Başarı primi ödenmez
  • Planın geçerli olması durumunda kuyu başarılı kabul edilecek ancak plan
   • Yatırımcıya maddi külfet getirdiyse başarı priminden feragat edilebilir
   • Yatırımcıya ek maliyet getirmediyse başarı primi tahsil edilir.
 • TKB, toplam harcamaların %1 tutarını yönetim gideri olarak jeotermal yatırımcısından tahsil edebilecektir.
 • Proje Dünya Bankası Çevre Uygulamaları ve Arazi Edinim kurallarına tabi olacaktır.

İlk kez IGC Türkiye 2017 kapsamında yapılan Dünya Bankası Jeotermal Çalıştayı’nda duyurulan proje yavaş yavaş hayata geçiyor.

JeotermalHaberler.com olarak Dünya Bankası & TKB Risk Paylaşım Mekanizması’ndan sorumlu müdür Ruken Öztekin’e bu değerli bilgilendirme için teşekkür ederiz.

Kongrede yerinizi almak için ana sayfamızan ya da "Buradan" kayıt ekranına ulaşabilirsiniz. Şirketinizin sektördeki görünürlüğünü artırmak ve 400'den fazla yüksek profilli katılımcıya kongre sponsoru olarak direkt ulaşmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Kaynak: TKB, JeotermalHaberler

İletişim: Eren Günüç ( +90 533 342 5783 ) (  eren@jeotermalhaberler.com )