Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES)'i ilk MW sponsoru olarak selamlıyoruz

  • 19 May 2019
  • by YE
  • 0 Yorumlar

Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES), Orta Avrupa'da yüksek teknoloji şirketleri ve  yer bilim laboratuarları için aşağıdaki alanlarda modern hizmetler ve çözümler sunan bir merkezdir:

Jeotermal araştırmaları,
Madencilik, hammadde, hidrokarbon aramaları,
Çevre yönetimi,
Ar-Ge ve inovasyon projeleri,
Radyoaktif atıkların bertarafı projeleri ile ilgili araştırma faaliyetleri.
Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES) üyeleri tarafından ayrıca çeşitli kapsamlı hizmetler, laboratuvar ve yerinde ölçümler, yorumlamalar ve rezervuar modellemesi sunulmaktadır.

CAPES’in İzmir’de IGC 2019’a katılan üyeleri:

GEOCHEM Ltd jeotermal ve konvansiyonel olmayan keşifler/araştırmalar için ileri teknoloji sunan bir petrofizik laboratuvardır. GEOCHEM Ltd gözeneklilik, doygunluk, geçirgenlik, emme kapasitesi ve partikül büyüklüğü dağılımı ölçümleri yapmaktadır. Geleceğin yer bilimleri laboratuvarı GEOCHEM Ltd Ar-Ge ve mühendislik danışmanlığı, laboratuvar otomasyonu, eğitim ve öğretimde sunmaktadır.
KAROTAZS Ltd kuyu Ölçümü (kuyu yapımı için kuyu deliği ölçümü, durum Ddğerlendirme, dinamik kuyu testi, mineraloji amaçlı kuyu ölçümü), ölçü aletleri ve tekniklerinin sürekli seliştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.
CAPES misyonunun temel amacı, ortak jeotermal faaliyetler için potansiyel Türk ortakların dikkatini çekmek, karşılıklı yararlı Ar-Ge projeleri geliştirmek ve operasyonel jeotermal alanınada ortaklıklar oluşturmaktır. CAPES işbirlikleri için yeni fikirler, proje girişimleri, Türkiye ve diğer ülkelerde ortaklık fırsatları aramaktadır. CAPES, Orta Avrupa pazarlarında gelişmek isteyen şirketlerre hizmetler vermektedir.

GeoEnergy Avrupa Metacluster'in ortağı olan CAPES ayrıca AB işbirliği projelerine de bir geçiş imkanı sunuyor. IGC İzmir 2019 Geothermall Kongresi’ndeki stand (MW2), GEE Metacluster’ın iki işbirliği ortağı CAPES Hungary ve  Flodim SARL(Fransa) sponsorlüğunda yapılıyor.