IGC Türkiye 2022 Genel Hüküm ve Şartlar

Buradasınız

20 Eylül - 21 Eylül 2022 tarihleri arasındaki IGC Türkiye 2022 için Enerchange Türkiye - Enerchange Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. Heris Tower No:55/091 Konak-İzmir, Türkiye - anonim şirketler için geçerli olan özel şirket hükümlerini ve koşullarını uygulayacaktır. Enerchange Türkiye, ThinkGeoEnergy ve onun yan kuruluşu JeotermalHaberler ile IGC Türkiye’yi organize etmektedir ve bundan böyle "Organizatör" olarak anılacaktır. Enerchange Türkiye, ThinkGeoEnergy ve JeotermalHaberler, bundan böyle "Etkinlik" olarak anılacak olan IGC Türkiye'yi uygulamakla sorumludur.

 

1. SÖZLEŞME SONUÇLARI
Katılımcıların kayıtları, Etkinlik çevrimiçi kayıt sayfası aracılığıyla yapılır. Kayıt, "Gönder" sekmesine tıkladıktan ve katılım ücretini ödedikten sonra yasal olarak bağlayıcı olur. Ödeme ile Etkinliğin Genel Hüküm ve Koşulları kabul edilmiş olur. Etkinlik günü gerçekleştirilecek kayıtlar için ücretler, Etkinlik alanında bulunan kayıt masasında EFT, havale veya kredi kartı ile yapılabilir. Organizatör, kayıt olduktan sonra iki gün içinde kaydı reddetme hakkını saklı tutar ve daha sonra kayıt ücretini tamamıyla iade eder. Kayda ilişkin fatura, formda yazılı bilgiler üzerinden düzenlenecek ve ödemenin gerçekleştiği günleri takiben katılımcıya iletilecektir.

 

2. HİZMETLER
Katılımcı, Etkinliğe, kayıt tarihinde geçerli olan fiyatla katılma hakkını elde eder. Organizatör mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir Etkinlik programı sağlayacaktır. Seçici katılım veya belirli konferans etkinliklerinin uygulanması için bir hak mevcut değildir.

 

3. FİYATLAR
Normal katılım ücretlerinin fiyatlandırması: 12 Eylül 2022 tarihine kadar aşağıdaki gibidir:

> Konferans günü (20 Eylül 2022): Kişi başına 300 EUR (KDV hariç)
> GeoTUR (21 Eylül 2022):  Kişi başına 150 EUR (KDV hariç)
> GeoTUR + Kongre günü (20/21 Eylül 2022): Kişi başına 400 EUR (KDV hariç)

Erken kayıt özel: 30 Haziran 2022 tarihine kadar kayıt yapılırsa, aşağıda belirtilen ücretler geçerlidir:

> Konferans günü (20 Eylül 2022): Kişi başına 200 EUR (KDV hariç)
> GeoTUR (21 Eylül 2022): Kişi başına 75 EUR (KDV hariç)
> GeoTHOUR + Kongre günü (20/21 Eylül 2022): 250 EUR (KDV hariç)

Erken kayıt: 15 Ağustos 2022 tarihine kadar kayıt yapılırsa, aşağıda belirtilen ücretler geçerlidir:

> Konferans günü (20 Eylül 2022): Kişi başına 250 EUR (KDV hariç)
> GeoTUR (21 Eylül 2022): Kişi başına 100 EUR (KDV hariç)
> GeoTUR + Kongre günü (20/21 Eylül 2022): 300 EUR (KDV hariç)

Geç Kayıtlar: 12 Eylül - 20 Eylül 2022 arasında yapılan kayıtlarda katılım ücretleri aşağıdaki gibidir:

> Konferans günü (20 Eylül 2022): Kişi başına 400 EUR (KDV hariç)
> GeoTUR (21 Eylül 2022): Kişi başına 200 EUR (KDV hariç)
> GeoTUR + Kongre günü (20/21 Eylül 2022): 500 EUR (KDV hariç)

Etkinliğin organizatörleri tarafından sunulan özel fiyatlar / indirimler yukarıdaki düzenlemeler dışında geçerlidir ve kombine edilemez. Özel fiyatlara promosyon kodu ile erişilebilir. Özel fiyatlar / indirimler 12 Eylül 2022 tarihinde biter.

 

4. KATILIM KAYIT İPTALİ

Kayıt geri çekme hakkı iptale ek olarak mevcut 5 numaralı şart ile düzenlenmiştir.

Etkinlik katılımının 1 Eylül 2022 öncesinde iptal edilmesi durumunda, iptaller bir iptal ücretine tabidir, geri kalan katılım ücreti iade edilir. 1 Eylül 2022'den sonra gerçekleştirilecek iptallerde tam ücret tahsil edilecektir.

Kaydı gerçekleşen katılımcının, aynı şirketten başka bir çalışan ile değiştirilmesi 12 Eylül 2022 tarihine kadar ücretsizdir. 12 Eylül 2022 tarihinden sonra, ücretsiz isim değişikliği yapmak mümkün değildir.

İptalin yazılı olarak e-posta veya web sitesi kayıt platformu aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

 

5. VAZGEÇME HAKKI

Türkiye Cumhuriyeti, 6502 numaralı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tarafından tanımlandığı biçimde, katılımcılar, 4 numaralı iptal düzenlemesine ek olarak, Etkinliğin genel hüküm ve koşulları çerçevesinde cayma haklarını aşağıda tanımlanan şekilde kullanabilirler:

Katılımcılar için cayma hakkı

Cayma talimatları

Katılımcı, tarafına düzenlenen fatura tarihinden itibaren, herhangi bir sebep göstermeden 14 gün içinde bu sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. Cayma süresi, faturalandırma tarihinden itibaren 14 gün sonra sona erecektir.

Katılımcı, cayma hakkını kullanmak için sözleşmeden çekilme kararını yazılı olarak (örneğin posta, e-posta ya da Etkinlik web sayfasında yer alan iletişim formu aracılığıyla gönderilen bir mektup ile) Organizatör'e iletmek zorundadır.

ENERCHANGE Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. 
Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. Heris Tower No:55/091
Konak-İzmir, Türkiye
Phone: +9 (0)533 366 7743
E-mail: igc-turkey@enerchange.de

Cayma hakkının kullanılması için, ilgili süre dolmadan, Organizatör ile yazılı iletişime geçmek ve gerekli bilgileri göndermek yeterli olacaktır.

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları

Sözleşmeden cayılması durumunda, katılımcının kararı hakkında bilgilendirildiğimiz tarihten itibaren 14 gün içerisinde, teslim masrafları da dahil olmak üzere, katılımcı tarafından gelen tüm ödemeler (standart ve en ucuz uygulama dışında bir ürün seçilmesi durumunda ortaya çıkan tamamlayıcı maliyetler hariç olmak üzere) iade edilecektir. Aksi açık bir şekilde beyan ve kabul edilmedikçe, geri ödeme, öncül ödeme işleminde kullanılan aynı yöntemle gerçekleştirilir; her durumda, katılımcı, geri ödemeye yönelik herhangi bir ücret ödemez.

Katılımcıya, eğer cayma döneminde hizmetlerin yerine getirilmesi talep edildiyse, sözleşmenin tamamı ile karşılaştırıldığında bu sözleşmeden çekilişini bildirene kadar tarafına sağlanmış hizmetler ile orantılı bir miktar ödenir.

İptal hakkının hariç tutulması:

İptal etme hakkı, bir yasal işleme girerken ağırlıklı olarak ticaret, iş veya mesleğinizin icrası doğrultusunda hareket ederseniz ve bu nedenle girişimci sayılırsanız, mevcut değildir

Diğer ek bilgiler:

İptal süresinin bitiminden önce hizmet vermeye başlayacağımıza açıkça kabul ediyorsunuz.

İptal bildirimin sonu

 

6. ORGANİZATÖR TARAFINDAN ETKİNLİĞİN İPTALİ VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ

6.1 Organizatör ön kayıtların sayısına, katılımcıların ilgisine veya diğer geçerli nedenlere bağlı olarak Etkinlik programını düzenleyebilir veya kısaltabilir. Programda kısmen ya da tamamen gerçekleştirilen hiç bir değişiklik Etkinlik ücretini geri ödeme talebini haklı göstermez.

6.2 Organizatör, örneğin konuşmacıların katılamaması gibi geçerli bir nedenden dolayı konuşmacıları veya Etkinlik programını değiştirme iznine sahiptir. Programda yapılan değişiklikler veya konuşmacıların iptali Etkinlik ücretini geri ödeme talebini kısmen veya tamamen haklı göstermez.

6.3 Etkinlik, Organizatör tarafından önemli bir nedenden dolayı, özellikle maliyeti karşılayacak katılımcı sayısına ulaşılamaması veya mücbir sebeplerden dolayı, iptal edilebilir. Katılımcılar, bu konuda derhal bilgilendirilecek ve ödenen ücretler iade edilecektir. 9 numaralı şarta dayalı diğer iddialar kapsam harici tutulmuştur.

 

7. KATILIMCI İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN ORGANİZATÖR TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ

Organizatör bir veya daha fazla katılımcıyla, örneğin katılımcıların Etkinlik boyunca sürekli rahatsızlık yatarması ve benzeri geçerli bir nedenden dolayı sözleşmeleri iptal edebilirler. Bu gibi durumlarda halihazırda ödenmiş ücretler için herhangi bir talepte bulunulamaz.

 

8. SORUMLULUK
Organizatör yalnızca kasıt ve ağır ihmalden sorumludur. Buna ek olarak organizatör, kişisel yaralanma, sürekli sağlık bozukluğu veya ölümlerden ancak sorumluluklarının ihlali gibi bir suçlamasıyla karşı karşıya kalması gibi durumlarda yükümlüdür. Sözleşmeye bağlı bir yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda sorumluluk tipik hasarlar gibi öngörülebilir ortalama sözleşme ihlaleri ile sınırlıdır. Zararın toplam tutarı, organizatörün kötü niyeti veya ağır ihmali olmadıkça, organizatör tarafından karşılanacak azami miktar ile sınırlıdır.
Hasar yükümlülüğü her durumda hariç tutulmuştur. Organizatörün görevinin ihlali, yasal temsilcilerinin veya vekillerin görev ihlaliyete eşittir.

 

9. GİZLİLİK

Katılımcıların ve / veya sözleşme taraflarının veya temsilcilerinin verileri Etkinliğin Organizatörü tarafından kaydedilecek, diğer benzer olaylar ve benzeri konulardaki bilgiler elektronik olarak saklanacak ve otomatik olarak işlenecektir. Veriler üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Bu kabul edilmiyorsa, katılımcılar ve / veya sözleşmeli ortakları veya temsilcileri, verilerin ENERCHANGE Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. Heris Tower No:55/091 Konak-İzmir, Türkiye, Phone: +9 (0)533 366 7743, E-mail: igc-turkey@enerchange.de iletişim yollarından herhangi birini kullanarak itiraz edebilir.

Ancak, kayıt işlemi sırasında girilen verilere yetkisiz kişilerce erişilebileceği göz ardı edilemez.

Konferans sırasında Organizatör tarafından veya onun adına resim ve videolar çekilecektir. Üretilen bu dokümanlar Organizatör tarafından web sitelerinde ve basılı dokümanlarda pazarlama ve iletişim amacıyla kullanılacaktır. Katılımcıların resim / videoların kullanılmasına onay vermeleri, bu genel hüküm ve koşulların kabul edilmesi ile gerçekleşir. Bununla birlikte, bu koşul herhangi bir katılımcı tarafından kabul edilmiyorsa, ENERCHANGE Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş. Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Cad. Heris Tower No:55/091 Konak-İzmir, Türkiye, Phone: +9 (0)533 366 7743, E-mail: igc-turkey@enerchange.de iletişim kanallarından herhangi biri aracılığı ile, tarafını içeren ya da tarafınca sergilenen resimlerin / videoların kullanımına itiraz edebilirler.

 

10. TELİF HAKKI 

Etkinliğin ve etkinlik dokümantasyonunda kullanılan yazılımlarda yapılan sunumların telif hakları korunmaktadır. Etkinlik içeriğinin üçüncü şahıslar için çoğaltılmasına ya da üçüncü şahıslara iletilmesine ancak telif hakkı sahibi ve organizatörün onayı ile izin verilir.

 

11. SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşme kayıt ile başlar ve konferansın son günüyle sona erer. Minimum süre, konferansın ilk gününden son gününe kadar sürer.

 

12. AYRILABİLİRLİK MAZERETİ

Bu şartların münferit hükümlerinin etkisiz kalması durumunda kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmez.

 

13. MAHKEME YERİ

Konferans ve sözleşme ile bağlantılı tüm yasal görüşmeler için Türkiye Cumhuriyeti İzmir Mahkemeleri yetkilidir. 

 

Tarih: 25 Mayıs 2022, İzmir, Türkiye

 

Hakkımızda

Enerchange A.S.

Akdeniz Mah. Sehit Fethibey Cad.
Heris Tower No:55/091
Konak - Izmir
Turkey