• 4. Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı
  6 – 8 Kasım 2019
  İzmir /Türkiye
 • 4th International Geothermal Congress & Exhibition
  6-8 November 2019
  Kaya Hotel - Izmir / Turkey

GW Sponsor

Clemessy - Egesim - Atlas Copco

IGC Turkey - November 2019 in Izmir

IGC Turkey 2019 - 4th International Geothermal Energy Congress & Exhibition takes place in November 6-8, 2019, again in Izmir at the geothermal Kaya Hotel, featuring an extensive program.

The Turkish Geothermal Energy Market has seen an incredible growth over the past few years from 30 MW installed power generation capacity in 2008 to 1200 MW as of September 2018. No other country has shown such an incredible fast and sustainable growth of its geothermal sector as Turkey has over the past 10 years.

The two-day event will bring together investors and financiers, license holders, developers, operators, suppliers, geoscientists, academicians, municipalities and authorities in Izmir. The event, featuring workshops, a trade show exhibition and congress will discuss will showcase geothermal projects worldwide, feed-in tariffs and funding schemes, economy of scale and cost reduction potentials, environmental impacts and explore prospects for the development of heat and electricity producing plants. 

For the IGC Turkey 2019, we expect more than 300 high level delegates to discuss the challenges of the most fastest growing geothermal market in the world. With synchronous translation for Turkish to English and English to Turkish, the congress is accessible to both Turkish and international participants.

Looking forward meeting you there.

MW Sponsor

Cluster of Applied Earth Sciences

CAPES

The Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES)'i ilk MW sponsoru olarak selamlıyoruz

The Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES), Orta Avrupa'da yüksek teknoloji şirketleri ve  yer bilim laboratuarları için aşağıdaki alanlarda modern hizmetler ve çözümler sunan bir merkezdir:

Jeotermal araştırmaları,
Madencilik, hammadde, hidrokarbon aramaları,
Çevre yönetimi,
Ar-Ge ve ınavasyon projeleri,
Radyoaktif atıkların bertarafı projeleri ile ilgili araştırma faaliyetleri.
The Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES) üyeleri tarafından ayrıca çeşitli kapsamlı hizmetler, laboratuvar ve yerinde ölçümler, yorumlamalar ve rezervuar modellemesi sunulmaktadır.

CAPES’in İzmir’de IGC 2019’a katılan üyeleri:

GEOCHEM Ltd jeotermal ve konvansiyonel olmayan keşifler/araştırmalar için ileri teknoloji sunan bir petrofizik laboratuvardır. GEOCHEM Ltd gözeneklilik, doygunluk, geçirgenlik, emme kapasitesi ve partikül büyüklüğü dağılımı ölçümleri yapmaktadır. Geleceğin yer bilimleri laboratuvarı GEOCHEM Ltd Ar-Ge ve mühendislik danışmanlığı, laboratuvar otomasyonu, eğitim ve öğretimde sunmaktadır.
KAROTAZS Ltd kuyu Ölçümü (kuyu yapımı için kuyu deliği ölçümü, durum Ddğerlendirme, dinamik kuyu testi, mineraloji amaçlı kuyu ölçümü), ölçü aletleri ve tekniklerinin sürekli seliştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.
CAPES misyonunun temel amacı, ortak jeotermal faaliyetler için potansiyel Türk ortakların dikkatini çekmek, karşılıklı yararlı Ar-Ge projeleri geliştirmek ve operasyonel jeotermal alanınada ortaklıklar oluşturmaktır. CAPES işbirlikleri için yeni fikirler, proje girişimleri, Türkiye ve diğer ülkelerde ortaklık fırsatları aramaktadır. CAPES, Orta Avrupa pazarlarında gelişmek isteyen şirketlerre hizmetler vermektedir.

GeoEnergy Avrupa Metacluster'in ortağı olan CAPES ayrıca AB işbirliği projelerine de bir geçiş imkanı sunuyor. IGC İzmir 2019 Geothermall Kongresi’ndeki stand (MW2), GEE Metacluster’ın iki işbirliği ortağı CAPES Hungary ve  Flodim SARL(Fransa) sponsorlüğunda yapılıyor.

GREEN Chemicals

GREEN Chemicals

GREEN Chemicals; su şartlandırma, metal yüzey işlem, petrol & gaz, atık su şartlandırma, jeotermal, maden, endüstriyel sistemler, otomasyon ve yapıştırıcı konularında hizmet vermektedir. GREEN Chemicals Türkiye’deki toplam 411 Ar-Ge merkezi arasına girmiş, özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren 21 Ar-Ge merkezi içindeki yerini almıştır

Program

Kongre Günü sonunda IGC Türkiye kongresinin tüm katılımcıları IGC Lounge'da bir araya gelmeye davetlidir. Atıştırmalık yiyecekler ve içeceklerin bulunduğu rahat bir atmosferde  diğer katılımcılarla sohbet ve bağlantı kurma fırsatını kulanabilirsiniz. 7 Kasım 2019'da IGC Lounge'a katılma şansını kaçırmayın. Katılımcılar Kaya Otel'den Alsancak'taki IGC Lounge barına otobüsle transfer edilecektir.

Networking, Atıştırmalık Yiyecek ve İçecekler

IGC Lounge
IGC Events

Karşılama

Cannur Bozkurt
Armoni Danışmanlık

Selamlama

Alexander Richter
ThinkGeoEnergy Ltd.
Yüksel Kurt
Petrol Mühendisleri Odası
Alim Muratha
Jeoloji Mühendisleri Odası

Gelecek on yıl jeotermal olacak: Nasıl gerçekleştirilecek?

Philippe Dumas
EGEC

Açılış Konuşması : Zorlu Enerji`nin jeotermal yatırımlarında zorlu10 yılı

Raziye Şengün
Zorlu Energy

Moderasyon

Philippe Dumas
EGEC

Destek mekanizmalarının önemi

Ali Kindap
Zorlu Enerji

Jeotermal teknolojilerin piyasa başarısı için doğru destek programlarının koşullarının belirlenmesi

Thomas Garabetian
EGEC

Efeler Santrali`nin Finansmanı

Mehmet Erdem Yasar
EBRD

Risk Paylaşma Mekanizması

Ender Dincer
TKB

Jeotermal enerjinin çevresel etkilerii ve yenilikçi çözümler

Prof.Dr. Alper Baba
İzmir Institute of Technology

Çevre Hukukunda Adli ve İdari Yaptırımlar

Barış Ecevit Akgün
Environmetal Ministry

Jeotermal Santrallardan Salınan Hidrojen Sülfür’ün Mikro Algler ile Giderilmesi

Murat Karadas
GMK Energy

CO2 yeniden enjeksiyonuna yenilikçi bir yaklaşım

Mustafa Demir
IYTE

Jeotermal Santraller bağlantılı CO2 depolanması ve CO2 kullanımı

Dr. Füsun Tut Haklidir
Bilgi University

Türkiye Jeotermal Enerji Santrallerinde düşen CO2 emisyonlarının belirlenmesi

Yasemin Örücü
World Bank
Prof. Dr. Serhat Akin
Middle East Technical University

Moderasyon

Alexander Richter
ThinkGeoEnergy Ltd.

Toshiba Jeotermal Sistemi - Flash Teknolojisi

Alp Tolga IŞITMAN
Toshiba

Jeotermal Santrallerde H2S ve CO2 Nasıl Yönetilir

Reza Agahi, Ph.D.
Atlas Copco Mafi-Trench Company LLC

İşletim halindeki jeotermal santralerin geliştirilmesi

Gad Shoshan
Ormat Technologies Inc.

Elektrik Üretimi - Teknoloji Gelişimi ve Proje Teslimi

Kevin Wallace
Power Engineers

CO2 emisyonlarını azaltma stratejileri. Elektrik santrali perspektifi

Moderasyon

Cannur Bozkurt
Armoni Geothermal Consultancy Services

Termal sağlıktır

İsa Erdem
Kaya İzmir Thermal & Convention

Jeotermal enerjinin tarımda kullanımı ve destek mekanizması

Deniz Oruç
Ministry of Agriculture and Forest

Yükselen değer jeotermal seracılık

Müslüm Yanmaz
Association of Greenhouse Investors and Producers Association

Jeotermal, güneş ve rüzgar için hibrit bölgesel çözümler

Prof. Dr. Birol Kılkış
JKBB & Baskent University

Jeotermal Isıtma ve Soğutma Sistemleri - Türkiye'nin kullanım olanakları

Orhan Mertoğlu
Geothermal Association of Turkey (TJD)

Jeotermal tesisin esnek operasyonel kapasitesini sağlamak için termal enerji depolama

Arnaud Tronche
TWI

Son Teknoloji EGS Projeleri: Orta Avrupa ve Büyük Britanya'dan deneyimler

Thomas Hettkamp
Bestec GmbH

Dany Batscha
Ormat Technologies

Lityum Mücadelesi

Dr. Jochen Schneider
Enerchange

Moderasyon

Dr. Füsun Tut Haklidir
Bilgi University

Rezervuar izleme ve kuyu testleri

Mustafa Yasin Özbek
Kipas

Kızildere jeotermal alanında enjeksiyon rehabilitasyonu

Erdinç Şentürk
Zorlu Energy

Kaynak ve tesislerin yönetimi ve bakımı

Manon Stover
Veizades & Associates

İzleyici Akış Test yöntemiyle iki fazlı akış ölçümleri

Hakkı Aydın
Zorlu Energy

HPLC ile naftalensülfonat tuzlarının analiz yöntemi; Kızıldere vaka çalışması

Sanem Kılınçarslan
Zorlu Energy

Presentation of the GEORISK Project

Gelecek on yıl jeotermal olacak: Nasıl gerçekleştirilecek

Philippe Dumas
EGEC

- GEORISK Risk Kaydı ve Risk Değerlendirme Aracı'nın Sunumu- Jeotermal risk azaltma planı oluşturulması- Doğru pazar için doğru şema: pazar vadesine göre şema koşulları

Moderasyon

Philippe Dumas
EGEC

GEORISK Risk Kaydı ve Risk Değerlendirme Aracı'nın Sunumu

Ferid Seyidov
gec-co Global Engineering & Consulting

Doğru pazar için doğru şema: pazar vadesine göre şema koşulları

Dr. Horst Kreuter
GeoThermal Engineering

Geri bildirim: Piyasadaki teknik eğilimler, özellikle de Alman deneyimi

Marcus Ruff
Gec-Co

- Türkiye örneği- Yuvarlak masa toplantısı: GEORISK danışma kurulu üyelerinden gelen geri bildirimler

Moderasyon

Çağrı Yıldırım
TUBITAK - The Scientific and Technological Research Council of Turkey

Türkiye örneği

Ender Dincer
TKB

Yuvarlak masa toplantısı: GEORISK danışma kurulu üyelerinden gelen geri bildirimler

Bengisu Kilic Gokberk
EBRD
Kadir Sancar
TSKB
tbc
World Bank

Text Dokumente Sprache erkennen Türkisch Englisch Deutsch Türkisch Deutsch Englisch Environmental Risks in Turkey, results from GEOENVI 51/5000 Türkiye'deki Çevresel Riskler, GEOENVI sonuçları

Cannur Bozkurt
Armoni Danışmanlık

- Derin jeotermal pazar ve fırsat analizi- Üçüncü ülkelerdeki GEORISK faaliyetleri:• Projeyi riske atmamak için piyasa koşulları• Kapasite geliştirme faaliyetleri

 •  

Moderasyon:

Thomas Garabetian
EGEC

Geo-Energy Europe Project ile derin jeotermal pazar ve fırsat analizi:

Stephen Walsh

Üçüncü ülkelerde jeotermal risk azaltma planı oluşturulması

Virginie Schmidlé-Bloch
AFPG/GEODEEP
Philippe Dumas
EGEC

GeoTHOUR Sponsor

Clemessy - Egesim - Atlas Copco

Egesim-Clemessy-Atlas Copco

EGESIM & ATLAS COPCO Jeotermal Enerji Santrallerine yönelik en etkili ve verimli çözüm yöntemlerini tedarik etmek adına uzun yıllardan bu yana mevcut Tecrübe, Uzmanlık, Teknoloji ve Yenilik anlayışlarını aynı çatı altında buluşturmuştur.ORC Jeotermal Santrallere (GEPP) ilişkin en etkili çözümleri sunmak için; ATLAS COPCO’nun değişken Giriş Kılavuz Vanalarıyla birlikte en gelişmiş seviyedeki Radyal Türbin Akış Teknolojisi, EGESIM’in Organik Rankine Çevrim (ORC) Optimizasyonu, ünlü Elektrik ve Otomasyon Çözümleri ile bütünleşmiştir.İş birliği kapsamında, ATLAS COPCO jeotermal santraller için optimize edilmiş EGESIM’in ORC süreç tasarımına yönelik Radyal Türbin Akış Teknolojisini sunmaktadır.

Tickets

75.00

8 Kasım, 2019

Register Now
 • GeoThour katılımı
 • Catering
 • Sunum İndirme
 • 7 Kasim 2019'a kadar geçerli
300.00
+ VAT

7 Kasım, 2019

Register Now
 • Kongre katılımı
 • 2 Kahve arası + Öğle Yemeği
 • Sunum İndırme
 • 30 Eylül 2019'a kadar geçerli
320.00
+ VAT

2 Günlük Bilet

Register Now
 • GeoTHOUR katılımı
 • Kongre katılımı
 • Catering
 • Sunum İndirme
 • 30 Eylül 2019'a kadar geçerli

KW Sponsor

GMK Enerji

GMK Enerji jeotermal enerji sektöründe jeotermal elektrik santralı, şehir-bölge ısıtma, jeotermal ısıtmalı sera, meyve-sebze kurutma tesisi ve termal otel-spa yatırımcılarına mühendislik, proje tasarımı, danışmanlık, owner’s engineering, rezervuar ve kuyu testleri hizmetleri sunan, yenilikçi proje tasarım ve Ar&Ge inovasyon şirketidir.

GEODEEP

GEODEEP

GEODEEP, a French multi-disciplinary Cluster gathering large worldwide corporations and specialized companies in geothermal engineering and power plant EPC.

TD Power Systems

TD Power Systems

Fotokopter

Fotokopter Production is always proud to serve you in every stage of work on video / photo shooting, voice over and editing from ground and air. The  cornerstone of Fotokopter's ethical understanding is to see the satisfaction in your eyes as a result of our work in which we combine our imagination and your goal.

 

GEO-ENERGY EUROPE

The GEO-ENERGY EUROPE metacluster brings together the European know-how, technologies and experience in geo-energy, with an emphasis on its SMEs’ offer and a focus on deep geothermal energy. GEO-ENERGY EUROPE currently represents over 600 members, including 300+ SMEs, from 23 EU countries, and covers the entire deep geothermal value chain. The GEO-ENERGY EUROPE initiative is supported by the EU COSME program.

Media and Cooperation Partners

EGEC

EGEC, the European Geothermal Energy Council, is a non-profit international organisation founded in 1998 to promote the European geothermal industry and enable its development both in Europe and worldwide, by shaping policy, improving business condition, and driving more research and development.

JESDER

JESDER Geothermal Power Plant Investors Association of Turkey - Geothermal Power Plant Investors Association of Turkey  represents 30 leading companies which are owners of EMRA Production Licenses. The main objectives of association is to reach for international standards at the production of geothermal energy in Turkey.

 

Chamber of Petroleum Engineers

Petrol Mühendisleri Odası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135. Maddesinde tanımlanan ve 13 Nisan 1970 tarihinde 6235 numaralı Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca kurulan bir kamu kurumu niteliğindeki profesyonel bir kuruluştur. 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ

Chamber Geology Engineers İzmir Branch

Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisi ünvanıyla ve jeoloji mesleğini uygulamaya yönelik profesyonel bir organizasyona duyulan ihtiyaç nedeniyle 1974’de kuruldu. 12 Mart 1992 tarihinde kurulan İzmir Şubesi Merkez Ofisi olarak görev yapmakta ve Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak şehirlerini kapsamaktadır.

ThinkGeoEnergy

ThinkGeoEnergy, is a geothermal focused advisory firm working for corporate clients on strategic, marketing and corporate finance related activities.

The firm operates the leading geothermal news website and network, covering the complete value chain of the geothermal power sector and industrial scale direct use sector globally.

Informationsportal Tiefe Geothermie

The Informationsportal Tiefe Geothermie is the content strongest and most actual news plattform about deep geothermal energy in the German speaking area. The website offers in addition to the news a monthly newsletter and an extensive mercantile directory related to the news and German geothermal projects.

JeotermalHaberler

JeotermalHaberler is the new geothermal news platform for the Turkish market in Turkish language. The is a collaboration between ThinkGeoEnergy, the leading global geothermal news platform and Enerchange. Website: www.jeotermalhaberler.com

Türkiye Jeotermal Derneği

 Ülke sanayi ve teknolojisine, ekonomisine, ekolojisine, turizmine ve toplum sağlığına olumlu katkılarda bulunabilecek bu ulusal potansiyele dikkatleri çekmek, jeotermal enerjinin bilimsel ve teknolojik, ekonomik boyutlarda doğru olarak kullanımını ve yararlanılmasını sağlamak amacı ile 1992 yılında Jeotermal Derneği kurulmuştur.Websitesi: www.jeotermaldernegi.org.tr

News

15.10.2019

EGESİM, Atlas Copco ve Clemessy, IGC Türkiye Jeotermal Kongresi’ne katıldı

Türkiye EGESİM Grubu Atlas Copco ve Clemessy ile birlikte İzmir 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek ...

Read more
10.09.2019

IGC Turkey 2019 OrmaTurk´ü GW Sponsor olarak selamlıyor

Ormat Technologies'in Türkiye iştiraki OrmaTurk, 4. IGC Türkiye Jeotermal Kongresi ve Sergisine GW Sponsoru olarak katıldı. Etkinlik 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek ve Türk ve...

Read more
29.08.2019

SEEQUENT IGC TURKEY 2019´da

Uluslararası SEEQUENT firması bu yıl İzmir’de düzenlenecek IGC TÜRKİYE'ye katılacak ve yeni geliştirilen teknolojileri Leapfrog Geothermal'i sunacak.

SEEQUENT, coğrafi analiz, modelleme ve...

Read more

Organizer

Enerchange

Enerchange, yenilenebilir enerji alanında bilgi hizmetleri ve danışmanlık hizmeti sunan bir ajansdır. En üst düzeyde ve kalitede haber portalları yönetimi, konferans ve etkinlik organizasyonları, danısmanlık ya da şirketler için teknik yayıncılık gibi çok çeşitli hizmetler sunar.

Web sitesi:  www.enerchange.de

ThinkGeoEnergy

ThinkGeoEnergy, is a geothermal focused advisory firm working for corporate clients on strategic, marketing and corporate finance related activities.

The firm operates the leading geothermal news website and network, covering the complete value chain of the geothermal power sector and industrial scale direct use sector globally.

JeotermalHaberler

JeotermalHaberler is the new geothermal news platform for the Turkish market in Turkish language. The is a collaboration between ThinkGeoEnergy, the leading global geothermal news platform and Enerchange. Website: www.jeotermalhaberler.com

Ufuk Sentürk
Gad Shoshan
Ali Kindap

Congress Venue

Kaya İzmir Thermal & Convention
Ilıca Mah., Zeytin Sk. No:112, 35320 Narlıdere
Balçova/Narlıdere
Izmir İzmir
Türkiye

Contact us

Hakkımızda

Enerchange GmbH

Tizianstr. 96
D-80638 München
Germany