• 4. Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı
  6 – 8 Kasım 2019
  İzmir /Türkiye
 • 4th International Geothermal Congress & Exhibition
  6-8 November 2019
  Kaya Hotel - Izmir / Turkey

GW Sponsor

Clemessy - Egesim - Atlas Copco

IGC Türkiye - Kasım 2019`da tekrar İzmirde

IGC Türkiye 2019 - 4. Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı 6-8 Kasım 2019'da yine İzmir'de kapsamlı bir programa ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Jeotermal Enerji Piyasası, geçtiğimiz birkaç yılda 30 MW kurulu güç üretim kapasitesinden Eylül 2018 itibariyle 1200 MW'a kadar inanılmaz bir büyüme kaydetti. Başka hiçbir ülke jeotermal sektöründe Türkiye`nin son 10 yılda gösterdiği gibi inanılmaz hızlı ve sürdürülebilir bir büyüme gösterememiştir.

İki günlük IGC Türkiye etkinliği İzmir'de yine yatırımcıları, finansörleri, lisans sahiplerini, proje geliştiricileri, operatörleri, tedarikçileri, yer bilimcileri, belediyeleri ve sektörün diğer otoritelerini bir araya getirecek. Etkinlik çalıştaylar, kongre ve fuar ile dünyadaki jeotermal projeler, şebeke tarifeleri, finansman modelleri, ölçekleme etkileri, maliyet düşürme potansiyelleri, çevresel etkiler ve ısı-elektrik üretim tesislerinin geliştirilmesine yönelik beklentiler gibi konuları aydınlatacak.

IGC Türkiye 2019`da dünyanın en hızlı büyüyen jeotermal pazarının zorluklarını tartışmak için 300'den fazla üst düzey delege bekliyoruz. Türkçeden İngilizceye ve İngilizce'den Türkçe'ye eş zamanlı çeviri ile, kongreye hem Türk hem de uluslararası katılımcılar tarafından erişilebilir.

Sizinle orada görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

MW Sponsor

Cluster of Applied Earth Sciences

CAPES

The Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES)'i ilk MW sponsoru olarak selamlıyoruz

The Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES), Orta Avrupa'da yüksek teknoloji şirketleri ve  yer bilim laboratuarları için aşağıdaki alanlarda modern hizmetler ve çözümler sunan bir merkezdir:

Jeotermal araştırmaları,
Madencilik, hammadde, hidrokarbon aramaları,
Çevre yönetimi,
Ar-Ge ve ınavasyon projeleri,
Radyoaktif atıkların bertarafı projeleri ile ilgili araştırma faaliyetleri.
The Cluster of Applied Earth Sciences (CAPES) üyeleri tarafından ayrıca çeşitli kapsamlı hizmetler, laboratuvar ve yerinde ölçümler, yorumlamalar ve rezervuar modellemesi sunulmaktadır.

CAPES’in İzmir’de IGC 2019’a katılan üyeleri:

GEOCHEM Ltd jeotermal ve konvansiyonel olmayan keşifler/araştırmalar için ileri teknoloji sunan bir petrofizik laboratuvardır. GEOCHEM Ltd gözeneklilik, doygunluk, geçirgenlik, emme kapasitesi ve partikül büyüklüğü dağılımı ölçümleri yapmaktadır. Geleceğin yer bilimleri laboratuvarı GEOCHEM Ltd Ar-Ge ve mühendislik danışmanlığı, laboratuvar otomasyonu, eğitim ve öğretimde sunmaktadır.
KAROTAZS Ltd kuyu Ölçümü (kuyu yapımı için kuyu deliği ölçümü, durum Ddğerlendirme, dinamik kuyu testi, mineraloji amaçlı kuyu ölçümü), ölçü aletleri ve tekniklerinin sürekli seliştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.
CAPES misyonunun temel amacı, ortak jeotermal faaliyetler için potansiyel Türk ortakların dikkatini çekmek, karşılıklı yararlı Ar-Ge projeleri geliştirmek ve operasyonel jeotermal alanınada ortaklıklar oluşturmaktır. CAPES işbirlikleri için yeni fikirler, proje girişimleri, Türkiye ve diğer ülkelerde ortaklık fırsatları aramaktadır. CAPES, Orta Avrupa pazarlarında gelişmek isteyen şirketlerre hizmetler vermektedir.

GeoEnergy Avrupa Metacluster'in ortağı olan CAPES ayrıca AB işbirliği projelerine de bir geçiş imkanı sunuyor. IGC İzmir 2019 Geothermall Kongresi’ndeki stand (MW2), GEE Metacluster’ın iki işbirliği ortağı CAPES Hungary ve  Flodim SARL(Fransa) sponsorlüğunda yapılıyor.

GREEN Chemicals

GREEN Chemicals

GREEN Chemicals; su şartlandırma, metal yüzey işlem, petrol & gaz, atık su şartlandırma, jeotermal, maden, endüstriyel sistemler, otomasyon ve yapıştırıcı konularında hizmet vermektedir. GREEN Chemicals Türkiye’deki toplam 411 Ar-Ge merkezi arasına girmiş, özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren 21 Ar-Ge merkezi içindeki yerini almıştır

Program

Presentation of the GEORISK Project

– Presentation of the GEORISK Risk Register and Risk Assessment Tool– Establishing a geothermal risk mitigation scheme– The right scheme for the right market: conditions for schemes according to market maturity

– The Turkish example– Roundtable discussion: Feedbacks from GEORISK advisory committee members

– Deep geothermal market & opportunity analysis– GEORISK activities in third countries:

 • Market conditions to de-risk project
 • Capacity building activities

Risk Sharing Mechansim

Ender Dincer
TKB

Ali Kindap
Zorlu Enerji

Environmental impact of geothermal and innovative solutions

Prof.Dr. Alper Baba
İzmir Institute of Technology

Judicial and Administrative Sanctions in Environmental Law

Barış Ecevit Akgün
Environmetal Ministry

Elimination of H2S via algea production

Murat Karadas
GMK Energy

An innovative approach to CO2 re-injection

Mustafa Demir
IYTE

CO2 Storage and Utilization of CO2 due to Geothermal Power Plants

Dr. Füsun Tut Haklidir
Bilgi University

Dr. Hartwig Schröder
Enpros Consulting GmbH

Geothermal utilization by İzmir Jeotermal

Sinan Arslan
Izmir Jeotermal

Deniz Oruç
Ministry of Agriculture and Forest

Cannur Bozkurt

Thermal energy storage to provide flexible operational capability of a geothermal installation

Arnaud Tronche
TWI

Joerg Baumgaertner
Bestec

Reservoir monitoring and well tests

Mustafa Yasin Özbek
Kipas

Two phase flow measurements with Tracer Flow Test Method

Hakkı Aydın
Zorlu

Analysis method of naphthalene sulfonate salts with HPLC; Kızıldere case study.

Sanem Kılınçarslan
Zorlu

GeoTHOUR Sponsor

Clemessy - Egesim - Atlas Copco

Egesim-Clemessy-Atlas Copco

EGESIM & ATLAS COPCO Jeotermal Enerji Santrallerine yönelik en etkili ve verimli çözüm yöntemlerini tedarik etmek adına uzun yıllardan bu yana mevcut Tecrübe, Uzmanlık, Teknoloji ve Yenilik anlayışlarını aynı çatı altında buluşturmuştur.ORC Jeotermal Santrallere (GEPP) ilişkin en etkili çözümleri sunmak için; ATLAS COPCO’nun değişken Giriş Kılavuz Vanalarıyla birlikte en gelişmiş seviyedeki Radyal Türbin Akış Teknolojisi, EGESIM’in Organik Rankine Çevrim (ORC) Optimizasyonu, ünlü Elektrik ve Otomasyon Çözümleri ile bütünleşmiştir.İş birliği kapsamında, ATLAS COPCO jeotermal santraller için optimize edilmiş EGESIM’in ORC süreç tasarımına yönelik Radyal Türbin Akış Teknolojisini sunmaktadır.

Tickets

75.00

8 Kasım, 2019

Register Now
 • GeoThour katılımı
 • Catering
 • Sunum İndirme
 • 7 Kasim 2019'a kadar geçerli
250.00
+ VAT

7 Kasım, 2019

Register Now
 • Kongre katılımı
 • 2 Kahve arası + Öğle Yemeği
 • Sunum İndırme
 • 30 Eylül 2019'a kadar geçerli
280.00
+ VAT

2 Günlük Bilet

Register Now
 • GeoTHOUR katılımı
 • Kongre katılımı
 • Catering
 • Sunum İndirme
 • 30 Eylül 2019'a kadar geçerli

KW Sponsor

GMK Enerji

GMK Enerji jeotermal enerji sektöründe jeotermal elektrik santralı, şehir-bölge ısıtma, jeotermal ısıtmalı sera, meyve-sebze kurutma tesisi ve termal otel-spa yatırımcılarına mühendislik, proje tasarımı, danışmanlık, owner’s engineering, rezervuar ve kuyu testleri hizmetleri sunan, yenilikçi proje tasarım ve Ar&Ge inovasyon şirketidir.

GEODEEP

GEODEEP

GEODEEP, a French multi-disciplinary Cluster gathering large worldwide corporations and specialized companies in geothermal engineering and power plant EPC.

TD Power Systems

TD Power Systems

Media and Cooperation Partners

EGEC

EGEC, the European Geothermal Energy Council, is a non-profit international organisation founded in 1998 to promote the European geothermal industry and enable its development both in Europe and worldwide, by shaping policy, improving business condition, and driving more research and development.

JESDER

JESDER Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği Jeotermal Enerji Santrali Yatırımcıları Derneği, EPDK Üretim Lisansı sahibi 30 lider şirketi temsil etmektedir. Dernek temel hedefleri, Türkiye'de jeotermal enerji üretiminde uluslararası standartlara ulaşmaktır.

 

Chamber of Petroleum Engineers

Petrol Mühendisleri Odası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135. Maddesinde tanımlanan ve 13 Nisan 1970 tarihinde 6235 numaralı Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca kurulan bir kamu kurumu niteliğindeki profesyonel bir kuruluştur. 

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ

Chamber Geology Engineers İzmir Branch

Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisi ünvanıyla ve jeoloji mesleğini uygulamaya yönelik profesyonel bir organizasyona duyulan ihtiyaç nedeniyle 1974’de kuruldu. 12 Mart 1992 tarihinde kurulan İzmir Şubesi Merkez Ofisi olarak görev yapmakta ve Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak şehirlerini kapsamaktadır.

ThinkGeoEnergy

ThinkGeoEnergy, is a geothermal focused advisory firm working for corporate clients on strategic, marketing and corporate finance related activities.

The firm operates the leading geothermal news website and network, covering the complete value chain of the geothermal power sector and industrial scale direct use sector globally.

Informationsportal Tiefe Geothermie

The Informationsportal Tiefe Geothermie is the content strongest and most actual news plattform about deep geothermal energy in the German speaking area. The website offers in addition to the news a monthly newsletter and an extensive mercantile directory related to the news and German geothermal projects.

JeotermalHaberler

JeotermalHaberler is the new geothermal news platform for the Turkish market in Turkish language. The is a collaboration between ThinkGeoEnergy, the leading global geothermal news platform and Enerchange. Website: www.jeotermalhaberler.com

Türkiye Jeotermal Derneği

 Ülke sanayi ve teknolojisine, ekonomisine, ekolojisine, turizmine ve toplum sağlığına olumlu katkılarda bulunabilecek bu ulusal potansiyele dikkatleri çekmek, jeotermal enerjinin bilimsel ve teknolojik, ekonomik boyutlarda doğru olarak kullanımını ve yararlanılmasını sağlamak amacı ile 1992 yılında Jeotermal Derneği kurulmuştur.Websitesi: www.jeotermaldernegi.org.tr

News

15.10.2019

EGESİM, Atlas Copco ve Clemessy, IGC Türkiye Jeotermal Kongresi’ne katıldı

Türkiye EGESİM Grubu Atlas Copco ve Clemessy ile birlikte İzmir 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek ...

Read more
10.09.2019

IGC Turkey 2019 OrmaTurk´ü GW Sponsor olarak selamlıyor

Ormat Technologies'in Türkiye iştiraki OrmaTurk, 4. IGC Türkiye Jeotermal Kongresi ve Sergisine GW Sponsoru olarak katıldı. Etkinlik 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek ve Türk ve...

Read more
29.08.2019

SEEQUENT IGC TURKEY 2019´da

Uluslararası SEEQUENT firması bu yıl İzmir’de düzenlenecek IGC TÜRKİYE'ye katılacak ve yeni geliştirilen teknolojileri Leapfrog Geothermal'i sunacak.

SEEQUENT, coğrafi analiz, modelleme ve...

Read more

Organizer

Enerchange

Enerchange, yenilenebilir enerji alanında bilgi hizmetleri ve danışmanlık hizmeti sunan bir ajansdır. En üst düzeyde ve kalitede haber portalları yönetimi, konferans ve etkinlik organizasyonları, danısmanlık ya da şirketler için teknik yayıncılık gibi çok çeşitli hizmetler sunar.

Web sitesi:  www.enerchange.de

ThinkGeoEnergy

ThinkGeoEnergy, is a geothermal focused advisory firm working for corporate clients on strategic, marketing and corporate finance related activities.

The firm operates the leading geothermal news website and network, covering the complete value chain of the geothermal power sector and industrial scale direct use sector globally.

JeotermalHaberler

JeotermalHaberler is the new geothermal news platform for the Turkish market in Turkish language. The is a collaboration between ThinkGeoEnergy, the leading global geothermal news platform and Enerchange. Website: www.jeotermalhaberler.com

Ufuk Sentürk
Gad Shoshan
Ali Kindap

Congress Venue

Kaya İzmir Thermal & Convention
Ilıca Mah., Zeytin Sk. No:112, 35320 Narlıdere
Balçova/Narlıdere
Izmir İzmir
Türkiye

Contact us

Hakkımızda

ENERCHANGE GmbH & Co. KG
Agentur für Erneuerbare Energien

  Tizianstr. 96 | D-80638 München | Germany

 agentur@enerchange.de

 www.enerchange.de

  +49 89-20 34 52 39

  +49 761-38 42 10 05