• 5. Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı
  20 - 21 EYLUL 2022
  İzmir /Türkiye
  Katılımınız için teşekkür ederiz!
 • 5th International Geothermal Congress & Exhibition
  20-21 September 2022
  Kaya Hotel - Izmir / Turkey
  Thanks for your participation!

GW Sponsor

IGC Türkiye 2022

 

MW Sponsor

IGC Türkiye 2022

RePG

RePG Enerji, Kendi lisansı ve kendi patentleri ile yenilikçi yenilenebilir enerji sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Konut ve endüstriyel uygulamalar için bilinen teknikte daha önce hiç kullanılmamış yılın büyük bir kısmı çalışabilen yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi, konut ve taşıtlar için ısıtma – soğutma – HVAC ve iklimlendirme uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

IGC Türkiye 2022

Armoni Medya

Armoni Medya, verimliliği en üst düzeye çıkarmak, zamanı azaltmak ve çalışma alanları veya tesislerinin yüksek kaliteli veri setlerini sunmak için drone uçuş operasyonları yapmak isteyen tüm şirket ve kurumların çözüm ortağıdır. Şirket ayrıca müşterilerinin ihtiyaçlarına göre amine infografikler ve 3D simülasyonlar oluşturuyor.

Program

IGC Türkiye, 21 Eylül günü, Maspo Enerji Ala-2 Jeotermal Santrali'ne teknik gezi düzenliyor!Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2010 yılında Gürmen Grup tarafından jeotermal enerji üretimi alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket, Ekim 2011'de Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ihalesini kazanarak Manisa-Alaşehir bölgesindeki jeotermal sahaların 30 yıl boyunca kullanım hakkını satın aldı. Makine ve teçhizat konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan Maspo Enerji, – Alaşehir bölgesinde toplam 40 MW üretim kapasitesine sahip iki jeotermal santral (JES) işleten, enerji verimliliğinin artırılmasına ve jeotermal gelişmede dışa bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olmak için Türkiye'nin ilk jeotermal Ar-Ge merkezinin kurulması için çalışmalara başladı. IGC Türkiye'nin GeoTHOUR etkinliği, ALA-2 JES'de teknik gezi düzenliyor. Ala-2 JES'in temelleri 13 Nisan 2017'de atılmış ve bakanlık onayı ile 30 MWe kurulu güce sahip 27 Eylül 2019'da hizmete açılmıştır.

Maspo Energy
Maspo Energy

Ormat Technologies, çevreye duyarlı güç çözümleri geliştirmede elli yılı aşkın deneyime sahip lider bir jeotermal enerji sağlayıcısıdır. Şirket, jeotermal ve geri kazanılmış enerji bazlı enerji santralleri tasarlar, geliştirir, sahiplenir ve işletir. Şirket ayrıca anahtar teslimi olarak elektrik üreten ekipman ve komple enerji santralleri tasarlar, üretir ve satar.Ormat sponsorluğunda, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü, şirket için gelişen teknolojilere odaklanan bir çalıştay düzenlenecek.

Cannur Bozkurt
Enerchange Türkiye
İrde Çetintürk Gürtepe
ÇSB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ali Kindap
Zorlu Energy
Frederik Kam
Transmark Renewables
Dr. Cenk Türker
ESG Turkey Consultancy

Moderator

Harun Yarım
Türkerler Holding

Sondajda yapay zeka uygulamaları

Hakkı Aydın
Zorlu Energy

Kuyu içi jeotermal sorunları ve sondaj çözümlerini çözmek için yüzey çözümleri

Marcus Oesterberg
Geolog International

MTA çalışmalarına dayalı Türkiye'nin jeotermal potansiyeli

Dr. Oktay Çelmen
Mineral Research and Exploration Department

Moderator

Cannur Bozkurt
Enerchange Türkiye

Isı Pompaları ile Isıtma ve Soğutma

Ebru Hancıoğlu
Izmir Institute of Technology İYTE

Nemden Elektrik Üreten RePG Teknolojisi

Hasan Ayartürk
RePG Energy

Kapalı devre sistemlerle ısı kullanımı

Murat Karadaş
GMK Energy

BM Sürdürülebilir kalkınma için geliştirilmiş jeotermal sistemler

Prof. Dr. Dornadula Chandrasekharam
Izmir Institute of Technology İYTE

Moderator

Erdinç Şentürk
Zorlu Energy

Dikili TDİOSB Sera Bölgesi

Fatih Üçgün
Chamber of Commerce

Jeotermal tuzlu suyun yeniden enjeksiyon sanatı

Dr. Eylem Kaya
University of Auckland

Online reenjeksiyon ile kuyu stimülasyonu

Emre Karataş
Solenis Turkey

Moderator

Hülya Kalender Beskan
Belit Group

Jeotermal enerji santralleri ile hibrit sistemler

Assoc. Prof. Dr. Füsun Tut Haklıdır
Bilgi University

Erdoğan Arpacı
Exergy ORC

Jeotermal çağın tüm beklentilerin üzerine çıkması için ORC çözümü

Gad Shoshan
Ormat Technologies Inc.

Moderator

Zeki Erincik
TPAO - Turkish Petroleum Corporation

Jeotermal Enerji Üretiminde Petrol Mühendislerinin Katkısı

Yüksel Kurt
Chamber of Petroleum Engineers

Türkiye'deki Jeotermal Kuyular İçin Sondaj Akışkan Sistemlerine Genel Bakış ve Tasarım Prensipleri

Öner Erge
GEOS Energy

Petrol ve Gaz Endüstrisinde Üretim Zorlukları ve Kuyu İçi İzleme Çözümleri

Aastık Saluja
GEO PSI

Son Teknoloji Isı Akışı Dinamiği Simülasyonu ile Jeotermal Rezervuar Değerlendirmesi

Dr. Andreas Kaus
Baker Hughes

Moderator

Pınar Hacıköylü

Avrupa'da Jeotermal Enerji

Dr. Jochen Schneider
Enerchange

Turkiye'de Jeotermal Uygulamalar ve Gelişmeler

Orhan Mertoğlu
Turkish Geothermal Association (TJD)

AB Ufuk 2023 proje finansman planlarının tanıtılması

Çağrı Yıldırım
TUBITAK - The Scientific and Technological Research Council of Turkey

Moderator

Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen
Izmir University of Economics

Jeotermal Enerji Finansmanı

Ayşe Yasemin Orucu
World Bank

Jeotermal Projelerde Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi ve Değer Yaratma

Şükrü Burak Çakırlar
TSKB - Industrial Development Bank of Turkey

Türkiye'deki Jeotermal Kaynaklar İçin Risk Paylaşım Mekanizması

Hilal Kıvanç Ateş
TKYB - Development and Investment Bank of Turkey

Moderator

Anıl Aykas
Geolog İnternational

CO2 nasıl geri dönüştürülür?

Prof.Dr. Alper Baba
Izmir Institute of Technology İYTE

Yüksek Sıcaklık Karbonat Asitleme için Yeni Formülasyon

Jonathan Abbott
Tendeka

Jeotermal tuzlu sudan Lityum ekstraksiyonu

Elif Kaymakci
ENBW

Türkiye'de JES'lerden Hidrojen Üretimine Yaklaşım

Raziye Şengün
Zorlu Energy

Media and Cooperation Partners

JED

Temmuz 2020'de kurulan Jeotermal Enerji Derneği (“JED”), kamu, özel ve STK olmak üzere tüm sektör paydaşlarıyla birlikte jeotermal enerjinin ülke ekonomisine yalnız elektrik üretimiyle sınırlı kalmaksızın geniş bir yelpazede katkı sağlaması için çalışmak, tüm sektör adına kamuoyunda yerli, temiz, yenilenebilir ve güvenilir jeotermal enerji algısını pozitif içerik ve iletişim ile oluşturmayı hedeflemektedir.

YENADER

YENADER, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, doğal çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşudur.

EKB

T.C. Enerji Kentleri Birliği ‘nin temel amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının; birlikte en verimli ve çevreye duyarlı şekilde belediyelerin katkısı ile yerel kalkınmaya, ülke refahına, ekonomisine ve istihdama en yüksek katma değeri sağlayacak hale getirilmesidir ve enerjiden yararlanılan her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlıklı olarak birlikte yer aldığı ve entegre olarak değerlendirildiği güvenli bir gelecek kurmaktır.

JESDER

JESDER Türkiye Jeotermal Santral Yatırımcıları Derneği, EPDK Üretim Lisanslarına sahip 24 lider şirketi temsil etmektedir. Derneğin temel amacı, jeotermal kaynaklardan enerji üretimi konusunda bir kültür oluşturmak, sürdürülebilir bir üretim için uluslararası standartlar çevresinde, ilgili kamu kuruluşları ile özel iştirakler arasında bir köprü olmaktır.

IGC Türkiye 2022

Chamber of Geological Engineers Izmir Branch

Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisi ünvanıyla ve jeoloji mesleğini uygulamaya yönelik profesyonel bir organizasyona duyulan ihtiyaç nedeniyle 1974’de kuruldu. 12 Mart 1992 tarihinde kurulan İzmir Şubesi Merkez Ofisi olarak görev yapmakta ve Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak şehirlerini kapsamaktadır.

Chamber of Petroleum Engineers

Petrol Mühendisleri Odası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 135. Maddesinde tanımlanan ve 13 Nisan 1970 tarihinde 6235 numaralı Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca kurulan bir kamu kurumu niteliğindeki profesyonel bir kuruluştur. 

JeotermalHaberler

JeotermalHaberler, Dünyanın önde gelen jeotermal haber platformu ThinkGeoEnergy 'nin 2016 yılında kurulan Türkçe jeotermal haber platformudur. Enerchange ve ThinkGeoEnergy ile birlikte IGC Türkiye kongrelerinin eş düzenleyicisidir.  Web sitesi: www.jeotermalhaberler.com

Information website Tiefe Geothermie

The Informationsportal Tiefe Geothermie is the content strongest and most actual news plattform about deep geothermal energy in the German speaking area. The website offers in addition to the news a monthly newsletter and an extensive mercantile directory related to the news and German geothermal projects.

ThinkGeoEnergy

ThinkGeoEnergy, is a geothermal focused advisory firm working for corporate clients on strategic, marketing and corporate finance related activities.
The firm operates the leading geothermal news website and network, covering the complete value chain of the geothermal power sector and industrial scale direct use sector globally.

IGC Türkiye 2022

Chamber of Geophysical Engineers Izmir Branch

Türkiye'nin 1986 yılında kurulan tek jeofizik derneği olan Jeofizik Mühendisleri Odası (CGET), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesidir. 1961 yılında kurulan Türkiye Jeofizik Kurumu'nun teknik ve bilimsel birikimini devralmıştır.

Tickets

200
+ VAT

21 Eylül 2022

 • JeoTUR Katılımı (Eylül 21)
 • Jeotermal santrale ulaşım ve İzmir'e dönüş
 • İkramlar ve öğle yemeği
 • 20 Eylül 2022'ye kadar geçerlidir
400
+ VAT

20 Eylül

 • 2 kahve molası & öğle yemeği
 • Sunumlara erişim
 • 20 Eylül 2022'ye kadar geçerlidir
500
+ VAT

Eylül 20 + 21, 2022

 • Kongre ve JeoTUR Katılımı (20 + 21 Eylül)
 • İkramlar ve öğle yemekleri
 • Sunumlara erişim (20 Eylül)
 • 20 Eylül 2022'ye kadar geçerlidir

Silver Sponsors

IGC Türkiye 2022

SOLENIS

SOLENIS, 100 yılı aşkın bir süredir, karmaşık su arıtma ve süreç iyileştirme zorluklarını çözmelerine yardımcı olarak, yoğun su kullanan endüstrilerdeki müşterilerimize değer katıyor. Tüketici ve endüstriyel pazarlara yönelik ürün portföyü, çok çeşitli su arıtma kimyasalları, proses yardımcıları ve fonksiyonel katkı maddelerinin yanı sıra son teknoloji izleme ve kontrol sistemlerini içerir. 

IGC Türkiye 2022

TENDEKA

Tendeka, dünya çapındaki Petrol ve Gaz şirketleri için tamamlama çözümleri geliştirme konusunda geniş deneyime sahiptir. İster basit bir kuyu ister karmaşık bir rezervuar olsun, Tendeka'nın misyonu, sahanızın performansını ve ömrünü artırırken maliyetleri ve arıza süresini azaltmanıza yardımcı olmaktır.

IGC Türkiye 2022

GEOS Energy

Geos, merkezi Türkiye, Ankara'da bulunan tam hizmet sondaj sıvıları şirketidir. Petrol, gaz ve jeotermal sondaj endüstrisi için Sondaj Akışkan Sistemleri ve Atık Yönetim Hizmetlerinde Türkiye lideridir. Sondaj Sıvıları Endüstrisinde en kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesini sunmaktadır.

Schlumberger

Schlumberger, petrol ve gaz endüstrisine rezervuar karakterizasyonu, sondajı, üretimi ve işlenmesi için dünyanın önde gelen teknoloji sağlayıcısıdır. 120'den fazla ülkede çalışan ve 160'tan fazla milleti temsil eden yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam eden Schlumberger, keşiften üretime ve entegre gözeneklerden boru hattına çözümlere kadar endüstrinin en kapsamlı ürün ve hizmetlerini sunmaktadır.

GREEN Chemicals

GREEN Chemicals

GREEN Chemicals; su şartlandırma, metal yüzey işlem, petrol & gaz, atık su şartlandırma, jeotermal, maden, endüstriyel sistemler, otomasyon ve yapıştırıcı konularında hizmet vermektedir. GREEN Chemicals Türkiye’deki toplam 411 Ar-Ge merkezi arasına girmiş, özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren 21 Ar-Ge merkezi içindeki yerini almıştır

GMK Enerji

GMK Enerji jeotermal enerji sektöründe jeotermal elektrik santralı, şehir-bölge ısıtma, jeotermal ısıtmalı sera, meyve-sebze kurutma tesisi ve termal otel-spa yatırımcılarına mühendislik, proje tasarımı, danışmanlık, owner’s engineering, rezervuar ve kuyu testleri hizmetleri sunan, yenilikçi proje tasarım ve Ar&Ge inovasyon şirketidir.

Lunch Sponsor

IGC Türkiye 2022

Geolog International

Geolog International (GEOLOG), dünya çapında Ulusal, Uluslararası ve Bağımsız Petrol, Gaz ve Jeotermal operatörlerine çözümler ve uzmanlık sunan petrol sahası hizmetlerinde dünya lideridir. 1982 yılında İtalya'nın Milano kentinde kuruluşundan bu yana GEOLOG, karmaşık ve pahalı kuyu içi ölçüm araçlarına etkili ve uygun maliyetli alternatif çözümler geliştirmiştir.

Exergy

Exergy , founded in the year 2000 is one of the leading designers, engineers and producers of ORC systems One of the reasons is the development of the radial outflow turbine in 2009, improving efficiency and flexibility of ORC systems.

IGC Türkiye 2022

AYA Drilling Services

AYA, petrol, gaz ve jeotermal müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yönlü sondaj hizmetleri sağlamak üzere kurulmuştur. Yüksek düzeyde mühendislik ve saha denetimi ile sağlanacak son teknoloji ürünü, yüksek performanslı ekipmanlara sahiptir. AYA hizmet portföyü, yüksek teknoloji ve yenilikçi provizyonlarla genişlemeye devam ediyor.

News

13.08.2022

IGC Türkiye 2022, Jeotermal Enerji Derneği'ni (JED) “İşbirliği Ortağı” olarak ağırlıyor

IGC Türkiye, 19-21 Eylül 2022'de İzmir'de gerçekleşecek 5. IGC Türkiye Jeotermal Kongre ve Sergisi'nde Jeotermal Enerji Derneği'ni (JED) “İşbirliği Ortağı” olarak ağırlıyor

... Read more
12.08.2022

IGC Türkiye 2022, ZORLU ENERJİ’yi GW Sponsoru olarak misafir ediyor

IGC Türkiye, 19-21 Eylül 2022'de İzmir'de gerçekleşecek 5. IGC Türkiye Jeotermal Kongre ve Sergisi'nde Zorlu Enerji'yi Ana Sponsorlarından (GW Sponsoru) biri olarak misafir ediyor....

Read more
02.08.2022

IGC Türkiye 2022, Geolog International’ı Lunch Sponsoru olarak misafir ediyor

IGC Türkiye, 19-21 Eylül 2022'de İzmir'de gerçekleşecek 5. IGC Türkiye Jeotermal Kongre ve Sergisi'nde GEOLOG International'ı Lunch Sponsoru olarak misafir ediyor.

...

Read more

Congress Venue

Kaya İzmir Thermal & Convention
Ilıca Mah., Zeytin Sk. No:112, 35320 Narlıdere
Balçova/Narlıdere
Izmir
Türkiye

Contact us

Hakkımızda

Enerchange A.S.

Akdeniz Mah. Sehit Fethibey Cad.
Heris Tower No:55/091
Konak - Izmir
Turkey